top of page

אודות החברה

חברת בי יון כשמה "מחברת אנשים לבתים" תוך עיון מעמיק ובחינה יסודית של כל הפרטים הכלולים בנכס וברוכשים.

מעבר למפרט הטכני, לתכנון ההנדסי ולמבנה העיצובי, אבדוק עבורכם את "אופי" הנכס, החיבור המדוייק שלו אליכם ואל בני המשפחה שלכם. ההתאמה שלו ל"אופי" ולאישיות שלכם, וההתאמה שלכם ל"אופי" ולאישיות שלו.

נעבד את השינויים הנדרשים (אם בכלל) והאפשריים במבנה או בעיצוב, שיהיו נכונים לכם. שיאפשרו לכם לחיות חיים הרמוניים.

נבחן את את ההשלכות הכלכליות - העלויות, התקציב ומול יכולת ההחזר שלכם, תוך שימוש באפיקי מימון שונים ויצירתיים.

המטרה העיקרית שלי היא להתאים ולחבר בין אנשים לבתים לפי המידות שלהם – התקציב, מספר הנפשות, המרחב שהם צריכים.

יש הבדלים משמעותיים בין הצרכים של אנשים שונים – [למשל: אנשים שמארחים, מול אנשים שכלל לא מארחים, אנשים שעובדים מהבית, אנשים שאוספים חפצים שונים, משפחות וזוגות בתחילת דרכם, משפחות מבוססות, קרבה למוסדות ציבור - בתי ספר, קופ"ח, תחבורה ציבורית, ועוד.

אני מביאה איתי גמישות מחשבתית, רעיונית, הקשבה לצרכים של הלקוח, את היכולת לראות גם את הדברים המוסווים ולדייק את כל מה שקורה סביבי.

מניסיון רב התוצאה היא הרמוניה במשפחה, בבית ובסביבה.​

איך זה קורה בפועל?

אני בוחנת את כל האופציות הכלכליות המתאימות למשפחה והטובות ביותר עבורה. 

בשלב הבא נבחר את הלוקשיין שהלקוח מעוניין בו. הלקוח יכול בשביל לחסוך כסף לשלוח לי נכסים שמצא בעצמו ונראים לו מעניינים, אני ממפה עבורו את האפשרויות - בודקת אם הכיוון מתאים, אם הנכס מכיל את כל הפרמטרים שנחוצים ללקוח, ואני ממליצה לו אם כדאי ללכת ולראות. ומלווה אותו.

אני משכללת את כל הנתונים של הלקוחות ומתאימה את הנכס ומחברת את הדברים מבחינה תקציבית, תכנונית, ועיצובית – הכל בהתאם לצורך האמיתי של הלקוח והמשפחה שלו.

בהתאם לנתונים של כל בית אני מוציאה כתב כמויות של עלויות – האם הנכס צריך שיפוץ, מה סדרי הגודל של השיפוץ, כמה יעלה ללקוח להתאים את הנכס לצרכים שלו ומשם אנחנו עוברים לניהול מו"מ מול בעל הנכס.

אני בודקת כמה זמן הנכס עומד בשוק למכירה, האם המוכר לחוץ כלכלית  או יש לו התחייבויות  , מה פרק הזמן של הפינוי , עד כמה המוכר גמיש במחיר.

אחרי שאנחנו יודעים מהן עלויות השיפוץ וההתאמה של הנכס, אם יש צורך בשיפוץ, אז אני נכנסת לנכס עם בעלי המקצוע השונים – בעלי הנכס יכולים להביא את בעלי המקצוע שלהם, או להשתמש ברשימת הקבלנים שאני עובדת איתם. אנחנו יושבים על הצעות מחיר, אני בודקת עבורכם את ההצעות – של בעלי המקצועות השונים ואנו בונים את הבית עד לסיום הבנה וכניסת הלקוח.

bottom of page